18.10.2019: Luk 1,1-4

1 Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, ...


Kilde: www.bibel.no