26.06.2019: 1 Kor 3,18-23

18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. ...


Kilde: www.bibel.no